Les 2 PaardenPraatPlaten

We hebben met elkaar een parcours gebouwd.
Samen met 2 pony’s vormden we onze kudde waarin verschillende rollen geoefend werden: de leidende merrie (leiding geven en richting en tempo bepalen), de middengroep (voor elkaar zorgen) en de drijvende hengst (zorgt dat de kudde bij elkaar blijft en er niemand achter blijft).
Vervolgens zorgen we ervoor dat we met de hele kudde goed door het parcours heen komen.
Voelde je je fijn in de kudde?
Welke plek vond je het fijnst of minst fijn en waarom?

Thuis hebben we onze eigen kudde:
Wat is mijn plek in mijn kudde en wie horen er nog meer bij mijn kudde?
Wie mag dicht bij mij en aan wie vraag ik meer ruimte?

Vervolgens kwamen de kinderen zelf tot de conclusie wanneer ze nog meer onderdeel zijn van een kudde, zoals de klas op school, een vrienden/vriendinnen groep en de sportvereniging.

En tot slot:
Welke plek lijkt jou fijn in de kudde van Daantje en waarom?

We zijn gestart… Les 1 PaardenPraatPlaten

Best spannend als je niemand kent en niet weet wat je kan verwachten. Hoe fijn is het dan om te zien en te ervaren dat je niet de enige bent, dat dat gevoel er ook mag zijn en je alle tijd en ruimte krijgt!

We gingen aan de slag met het thema Contact en Verbinding:
Aan de hand van pony-kaartjes hebben we kort iets over onszelf verteld.
Ook maakten we kennis met de pony’s door ze te poetsen en te aaien… ieder op zijn eigen manier.
Daarna hebben we om de beurt de pony door de slalom begeleid.

Heb je contact en verbinding kunnen maken met pony Natasija, pony Friemel en elkaar?
Hoe deed je dat?
Hoe kon jij merken dat je contact had en in verbinding was?
En hoe voelde dat?
Bij welke pony voelde jij je het fijnst en kun je vertellen waarom?

Tot slot geluisterd naar het sprookje
Hoe Daantje leerde ‘ZIJN’
en tijdens het voorlezen de bijbehorende PaardenPraatPlaat bekeken.

(Foto’s zijn geplaatst met goedkeuring van de ouders)

Les 5 PaardenPraatPlaten

Hoe zie jij jezelf?

We gingen aan de slag met de reflectiekaarten met daarop een foto en het gevoel dat bij de foto kan horen. Bij ieder gevoel probeerden we een moment op te schrijven uit bijvoorbeeld de lessen of andere momenten in ons leven waarbij we dit gevoel hebben ervaren.

Daarna hebben we om de beurt onze eigen PaardenPraatPlaat gepresenteerd aan elkaar en er over verteld. Ook hebben we 1 gevoel uitgekozen van het reflectie werkblad en met elkaar gedeeld.

Tot slot hebben de kinderen een certificaat van deelname ontvangen en kregen zij hun werkboekje en eigen PaardenPraatPlaat mee naar huis!

Het was fijn om de kinderen te begeleiden tijdens deze bijzondere reis in hun persoonlijke ontwikkeling en we hopen dat ze in hun verdere leven kunnen gebruiken wat ze hebben geleerd in de lessen PaardenPraatPlaten.

Les 4 PaardenPraatPlaten

Met wat voor gevoel ben je vanmorgen opgestaan en kun je dit gevoel een kleur geven? Hoe bijzonder is het dan om te horen wat die kleur betekent en dat die kleur aansluit bij wie jij bent!

De eerste 3 lessen stonden in het teken van wie ben ik, wat kan ik, wat voel ik en wat doe ik? Vanuit die ervaringen hebben we vanmiddag onze eigen PaardenPraatPlaat gemaakt die iets over ons zelf vertelt.

Les 3 PaardenPraatPlaten

We gingen eerst aan de slag met de Emotie-PaardenPlaten, waarbij het ging over het herkennen en benoemen van verschillende emoties en gevoelens.
Wanneer voelde jij je zo en hoe uit jij deze emotie?
Wat heb je nodig om dit gevoel te verwerken…wat vind je fijn?

Daarna twee oefeningen over samenwerken, leiding nemen, vertrouwen op jezelf en een ander, grenzen aangeven, ruimte geven, maar ook je eigen ruimte innemen.

Tot slot nog een complimenten-spel, waarbij we twee complimenten voor elkaar uitkozen en deze ook naar elkaar hebben uitgesproken.
We hebben ervaren dat het leuk is om iemand een compliment te geven en dat het ook erg fijn is om een compliment te krijgen! Het geeft je (zelf)vertrouwen en het gevoel dat je van waarde bent en er mag zijn!

Les 2 PaardenPraatPlaten

We hebben met elkaar een parcours gebouwd.
Samen met 2 pony’s vormden we onze kudde waarin verschillende rollen geoefend werden:
de leidende merrie (leiding geven en richting en tempo bepalen)
de middengroep (voor elkaar zorgen)
en de drijvende hengst (zorgt dat de kudde bij elkaar blijft en er niemand achter blijft).
Vervolgens zorgen we ervoor dat we met de hele kudde goed door het parcours heen komen.

Voelde je je fijn in de kudde?
Welke plek vond je het fijnst of minst fijn en waarom?
En wie vond je een goede leider?

Thuis hebben we onze eigen kudde:
Wat is mijn plek in mijn kudde en wie horen er nog meer bij mijn kudde?
Wie mag dicht bij mij en aan wie vraag ik meer ruimte?

En tot slot:
Welke plek lijkt jou fijn in de kudde van Daantje?

Les 1 PaardenPraatPlaten

Afgelopen zaterdag was het zover…
de eerste les PaardenPraatPlaten.
Best spannend als je niemand kent en niet weet wat je kan verwachten.
Hoe fijn is het dan om te zien en te ervaren dat je niet de enige bent en dat dat gevoel er ook mag zijn!

We gingen aan de slag met het thema Contact en Verbinding:
Heb je contact en verbinding kunnen maken met pony Natas en elkaar?
Hoe deed je dat?
Hoe kon jij merken dat je contact had en in verbinding was?
En hoe voelde dat?

Tot slot geluisterd naar het sprookje
Hoe Daantje leerde ‘ZIJN’
en tijdens het voorlezen de bijbehorende PaardenPraatPlaat bekeken.

(Foto’s zijn geplaatst met goedkeuring van de ouders)

Nieuwe datums PaardenPraatPlaten

PaardenPraatPlaten is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar.
Het betreft 5 dagdelen van 2 uur, waarin de kinderen met de pony’s aan de slag gaan om van en met elkaar te leren:
“wie ben ik, wat kan ik, wat voel ik en wat doe ik?”

We doen dat d.m.v. een verhaal, verschillende PaardenPraatPlaten en allerlei speloefeningen met de pony’s.

In les 1 starten we met Contact en Verbinding maken met elkaar en de pony’s.
In les 2 gaan we aan de slag met het begrip Ordening en je eigen plek.
Wat is jouw plek, grenzen aangeven en omgaan met emoties.
In les 3 gaan we ervaren hoe er binnen samenwerking altijd sprake is van Balans in Geven en Nemen.
In les 4 mogen de kinderen een eigen ‘PaardenPraatPlaat’ maken. Hierin komt het geleerde van de eerste 3 lessen creatief tot uiting.
In les 5 gaan we reflecteren d.m.v. allerlei PaardenPraatPlaten en gaan we vervolgens de beste versie van onszelf aan elkaar presenteren a.d.h.v. onze zelfgemaakte paardenpraatplaat en ervaringen vanuit de lessen. Na afloop krijgen de kinderen een certificaat en mogen ze hun eigen kunstwerk ook mee naar huis nemen.

Tijdens deze lessen wordt ook gewerkt rondom het thema
“ik mag er zijn!”,
waarbij het draait om het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, talenten ontdekken en durven uiten en ‘zijn’ wie je écht bent!

Data en tijden:
Les 1: Zaterdag 29 mei : 14.00 – 16.00 uur.
Les 2: Zaterdag 5 juni : 14.00 – 16.00 uur.
Les 3: Zaterdag 19 juni : 14.00 – 16.00 uur.
Les 4: Zaterdag 26 juni : 14.00 – 16.00 uur.
Les 5: Zaterdag 3 juli : 14.00 – 16.00 uur.

De Systemische Sociale Vaardigheidstraining PaardenPraatPlaten kan met 5 kinderen van start gaan. Afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen zal de prijs van PaardenPraatPlaten liggen tussen de € 75,- en €150,- . Dit omdat het om een groepstarief gaat en het groepstarief gedeeld wordt onder het aantal deelnemende kinderen.

Mocht u vragen hebben of uw kind willen aanmelden voor PaardenPraatPlaten dan horen wij het graag.
Wij hopen u en uw kind te kunnen verwelkomen!

LICHAAMSTAAL en ZELFVERTROUWEN

Wat vertel je met je lichaam en wat straal je uit?
Krijg je een gewenste reactie terug of zou je het anders kunnen doen?

Ze ging aan de slag…kijkend naar de grond, waardoor Jill haar eigen gang ging.
Deze situatie herkende ze eigenlijk wel, zei ze.
Waar ze niet duidelijk is of twijfelt wordt ze niet gehoord of gezien.
Dus gaan we het op een andere manier proberen.
Door goed recht op te staan, vooruit te kijken en daadkrachtig te lopen kwam Jill in beweging. Er ontstond een gelijkwaardige samenwerking en mooie verbinding waarin zij allebei gezien en gehoord werden.
En hoe fijn is het om dan te kunnen zeggen:
“het lukte en ik voelde meer zelfvertrouwen!”