Les 5 PaardenPraatPlaten

Hoe zie jij jezelf?

We gingen aan de slag met de reflectiekaarten met daarop een foto en het gevoel dat bij de foto kan horen. Bij ieder gevoel probeerden we een moment op te schrijven uit bijvoorbeeld de lessen of andere momenten in ons leven waarbij we dit gevoel hebben ervaren.

Daarna hebben we om de beurt onze eigen PaardenPraatPlaat gepresenteerd aan elkaar en er over verteld. Ook hebben we 1 gevoel uitgekozen van het reflectie werkblad en met elkaar gedeeld.

Tot slot hebben de kinderen een certificaat van deelname ontvangen en kregen zij hun werkboekje en eigen PaardenPraatPlaat mee naar huis!

Het was fijn om de kinderen te begeleiden tijdens deze bijzondere reis in hun persoonlijke ontwikkeling en we hopen dat ze in hun verdere leven kunnen gebruiken wat ze hebben geleerd in de lessen PaardenPraatPlaten.

Les 4 PaardenPraatPlaten

Met wat voor gevoel ben je vanmorgen opgestaan en kun je dit gevoel een kleur geven? Hoe bijzonder is het dan om te horen wat die kleur betekent en dat die kleur aansluit bij wie jij bent!

De eerste 3 lessen stonden in het teken van wie ben ik, wat kan ik, wat voel ik en wat doe ik? Vanuit die ervaringen hebben we vanmiddag onze eigen PaardenPraatPlaat gemaakt die iets over ons zelf vertelt.

Les 3 PaardenPraatPlaten

We gingen eerst aan de slag met de Emotie-PaardenPlaten, waarbij het ging over het herkennen en benoemen van verschillende emoties en gevoelens.
Wanneer voelde jij je zo en hoe uit jij deze emotie?
Wat heb je nodig om dit gevoel te verwerken…wat vind je fijn?

Daarna twee oefeningen over samenwerken, leiding nemen, vertrouwen op jezelf en een ander, grenzen aangeven, ruimte geven, maar ook je eigen ruimte innemen.

Tot slot nog een complimenten-spel, waarbij we twee complimenten voor elkaar uitkozen en deze ook naar elkaar hebben uitgesproken.
We hebben ervaren dat het leuk is om iemand een compliment te geven en dat het ook erg fijn is om een compliment te krijgen! Het geeft je (zelf)vertrouwen en het gevoel dat je van waarde bent en er mag zijn!

Les 2 PaardenPraatPlaten

We hebben met elkaar een parcours gebouwd.
Samen met 2 pony’s vormden we onze kudde waarin verschillende rollen geoefend werden:
de leidende merrie (leiding geven en richting en tempo bepalen)
de middengroep (voor elkaar zorgen)
en de drijvende hengst (zorgt dat de kudde bij elkaar blijft en er niemand achter blijft).
Vervolgens zorgen we ervoor dat we met de hele kudde goed door het parcours heen komen.

Voelde je je fijn in de kudde?
Welke plek vond je het fijnst of minst fijn en waarom?
En wie vond je een goede leider?

Thuis hebben we onze eigen kudde:
Wat is mijn plek in mijn kudde en wie horen er nog meer bij mijn kudde?
Wie mag dicht bij mij en aan wie vraag ik meer ruimte?

En tot slot:
Welke plek lijkt jou fijn in de kudde van Daantje?

Les 1 PaardenPraatPlaten

Afgelopen zaterdag was het zover…
de eerste les PaardenPraatPlaten.
Best spannend als je niemand kent en niet weet wat je kan verwachten.
Hoe fijn is het dan om te zien en te ervaren dat je niet de enige bent en dat dat gevoel er ook mag zijn!

We gingen aan de slag met het thema Contact en Verbinding:
Heb je contact en verbinding kunnen maken met pony Natas en elkaar?
Hoe deed je dat?
Hoe kon jij merken dat je contact had en in verbinding was?
En hoe voelde dat?

Tot slot geluisterd naar het sprookje
Hoe Daantje leerde ‘ZIJN’
en tijdens het voorlezen de bijbehorende PaardenPraatPlaat bekeken.

(Foto’s zijn geplaatst met goedkeuring van de ouders)

Nieuwe datums PaardenPraatPlaten

PaardenPraatPlaten is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar.
Het betreft 5 dagdelen van 2 uur, waarin de kinderen met de pony’s aan de slag gaan om van en met elkaar te leren:
“wie ben ik, wat kan ik, wat voel ik en wat doe ik?”

We doen dat d.m.v. een verhaal, verschillende PaardenPraatPlaten en allerlei speloefeningen met de pony’s.

In les 1 starten we met Contact en Verbinding maken met elkaar en de pony’s.
In les 2 gaan we aan de slag met het begrip Ordening en je eigen plek.
Wat is jouw plek, grenzen aangeven en omgaan met emoties.
In les 3 gaan we ervaren hoe er binnen samenwerking altijd sprake is van Balans in Geven en Nemen.
In les 4 mogen de kinderen een eigen ‘PaardenPraatPlaat’ maken. Hierin komt het geleerde van de eerste 3 lessen creatief tot uiting.
In les 5 gaan we reflecteren d.m.v. allerlei PaardenPraatPlaten en gaan we vervolgens de beste versie van onszelf aan elkaar presenteren a.d.h.v. onze zelfgemaakte paardenpraatplaat en ervaringen vanuit de lessen. Na afloop krijgen de kinderen een certificaat en mogen ze hun eigen kunstwerk ook mee naar huis nemen.

Tijdens deze lessen wordt ook gewerkt rondom het thema
“ik mag er zijn!”,
waarbij het draait om het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, talenten ontdekken en durven uiten en ‘zijn’ wie je écht bent!

Data en tijden:
Les 1: Zaterdag 29 mei : 14.00 – 16.00 uur.
Les 2: Zaterdag 5 juni : 14.00 – 16.00 uur.
Les 3: Zaterdag 19 juni : 14.00 – 16.00 uur.
Les 4: Zaterdag 26 juni : 14.00 – 16.00 uur.
Les 5: Zaterdag 3 juli : 14.00 – 16.00 uur.

De Systemische Sociale Vaardigheidstraining PaardenPraatPlaten kan met 5 kinderen van start gaan. Afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen zal de prijs van PaardenPraatPlaten liggen tussen de € 75,- en €150,- . Dit omdat het om een groepstarief gaat en het groepstarief gedeeld wordt onder het aantal deelnemende kinderen.

Mocht u vragen hebben of uw kind willen aanmelden voor PaardenPraatPlaten dan horen wij het graag.
Wij hopen u en uw kind te kunnen verwelkomen!

LICHAAMSTAAL en ZELFVERTROUWEN

Wat vertel je met je lichaam en wat straal je uit?
Krijg je een gewenste reactie terug of zou je het anders kunnen doen?

Ze ging aan de slag…kijkend naar de grond, waardoor Jill haar eigen gang ging.
Deze situatie herkende ze eigenlijk wel, zei ze.
Waar ze niet duidelijk is of twijfelt wordt ze niet gehoord of gezien.
Dus gaan we het op een andere manier proberen.
Door goed recht op te staan, vooruit te kijken en daadkrachtig te lopen kwam Jill in beweging. Er ontstond een gelijkwaardige samenwerking en mooie verbinding waarin zij allebei gezien en gehoord werden.
En hoe fijn is het om dan te kunnen zeggen:
“het lukte en ik voelde meer zelfvertrouwen!”

kleuren… Wat betekenen ze voor jou?

Samen gingen we in gesprek over de kleuren en wat iedere kleur voor haar betekende. Bij iedere kleur wist ze heel goed te verwoorden welk gevoel die kleur bij haar oproept.

Vervolgens legden we de kleurenkaarten met de tekst naar beneden op de grond. Bij iedere kleur bleef ze even staan en voelen.
Ondertussen liep Jill om haar heen of kwam ze even bij haar stil staan.
Welke kleur past bij jouw ‘Hier en Nu’?
“Het zijn er eigenlijk twee” zei ze.
Pak die twee kleuren maar en kun je vertellen waarom jij denkt dat deze twee kleuren bij jou passen? Nou en of ze dat kon.
Daarna draaiden we de twee kaarten om en hebben we besproken welk thema, welke vraag en welke talenten er bij de betreffende kleuren horen.
Ze herkende zichzelf er in en ervaarde dat het haar ‘voelen’ en ‘zijn’ bevestigde!

Vanuit dit voelen mocht ze haar eigen krachtsteen kiezen en koos de Rozenkwarts. Ze hield haar steen in haar dichtgevouwen hand en zei verrast:
“hij wordt helemaal warm!”
De betekenis en werking van deze steen sloot dus heel mooi aan.
Vol van alle indrukken en met haar krachtsteen in haar zak nog even op Jill rond gestapt in de rijbak en na een dikke knuffel voldaan naar huis.

Hoe vol is jouw lijf?

Ik leg haar uit: Iedere keer als jij iets hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt is dat een prikkel die jij moet verwerken in je lichaam.
Kun jij dingen benoemen die voor jou prikkels zijn?
Bij ieder voorbeeld van een prikkel doe ik iets in jouw emmer.
Ze wist heel veel prikkels te benoemen: van thuis, van school en vanuit haar omgeving. De emmer werd zwaarder en haar lichaam steeds voller met prikkels. “Dat voelt écht niet fijn!” zei ze.
Tijd om haar emmer en dus haar lijf te legen. Alles wat niet van jou is en niet bij jou hoort gaan we opruimen, zodat je weer terug bij jezelf komt.
Op dat moment gaat Jill uitgebreid rollen in het zand.
Ze kijkt naar Jill en zegt: “Kijk, Jill heeft ook last van prikkels en wil die prikkels ook kwijt!”

Als Jill weer staat gaan we verder.
Eerst stevig staan en goed in en uitademen vanuit je buik.
Dan de prikkels een voor een benoemen en teruggeven aan diegene waar de prikkel wėl van is.
En dat deed ze…iedere prikkel benoemde ze en ook bij wie die prikkel thuis hoorde.
“Dat ruimt lekker op!” hoor ik haar zeggen, terwijl ze iedere prikkel daadkrachtig in de emmer gooide.
“En hoe voelt nu jouw emmer en lichaam?” vroeg ik haar toen ze klaar was.
“Héél fijn…als mezelf!” zei ze stralend!

(Foto’s geplaatst met goedkeuring van haar en ouders)