Anders Leren Met Paarden

Meer en meer kinderen lopen vast op school en krijgen dan te maken met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoog sensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

Hoog tijd voor een nieuwe manier van leren!
Anders Leren Met Paarden is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Er is zo weinig mogelijk gesproken instructie. Je krijgt eerst het totale plaatje te zien. Dan zoomen we in. We sluiten met het paard bij jouw leerstijl aan.

Je doet vooral veel oefeningen en spelletjes op en naast het paard.
Het paard helpt je. Stap voor stap. Het brengt jouw leerproces weer in beweging en zorgt voor vertrouwen en een veilige leeromgeving. Het paard geeft je leerervaringen die je zeker zult onthouden.

Zo is leren véél leuker. En lukt het wel!
Je schoolresultaten verbeteren en je zelfvertrouwen en plezier in school groeit.