Hoe vol is jouw lijf?

Ik leg haar uit: Iedere keer als jij iets hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt is dat een prikkel die jij moet verwerken in je lichaam.
Kun jij dingen benoemen die voor jou prikkels zijn?
Bij ieder voorbeeld van een prikkel doe ik iets in jouw emmer.
Ze wist heel veel prikkels te benoemen: van thuis, van school en vanuit haar omgeving. De emmer werd zwaarder en haar lichaam steeds voller met prikkels. “Dat voelt écht niet fijn!” zei ze.
Tijd om haar emmer en dus haar lijf te legen. Alles wat niet van jou is en niet bij jou hoort gaan we opruimen, zodat je weer terug bij jezelf komt.
Op dat moment gaat Jill uitgebreid rollen in het zand.
Ze kijkt naar Jill en zegt: “Kijk, Jill heeft ook last van prikkels en wil die prikkels ook kwijt!”

Als Jill weer staat gaan we verder.
Eerst stevig staan en goed in en uitademen vanuit je buik.
Dan de prikkels een voor een benoemen en teruggeven aan diegene waar de prikkel wėl van is.
En dat deed ze…iedere prikkel benoemde ze en ook bij wie die prikkel thuis hoorde.
“Dat ruimt lekker op!” hoor ik haar zeggen, terwijl ze iedere prikkel daadkrachtig in de emmer gooide.
“En hoe voelt nu jouw emmer en lichaam?” vroeg ik haar toen ze klaar was.
“Héél fijn…als mezelf!” zei ze stralend!

(Foto’s geplaatst met goedkeuring van haar en ouders)