Stil zijn en gevoelens delen

Soms is stil zijn en gevoelens delen alles wat nodig is om weer jezelf te kunnen zijn.