Samenwerken

Wat is er eigenlijk nodig om goed te kunnen samenwerken?
– contact en verbinding
– afspraken maken…wie heeft welke plek, rol en taak
– balans in geven en nemen
– rekening houden met elkaar
– gevoelens uiten
– kijken en luisteren naar elkaar
– elkaar waar nodig helpen
– vertrouwen op jezelf en de ander

Ervarend leren met paarden