Grenzen aangeven

Grenzen aangeven…durf je dat?
Zo ja, hoe doe jij dat?
En welke reactie krijg je daar op terug?
Je kunt het leren en ervaren met paarden!